Tel.: +48 781 465 786
Požádejte o nabídku

Listing na Amazonu

Domov » Služby » Listing na Amazonu
Online prodej
Listing na Amazonu

Asi každý zná pořekadlo „Na vzhledu záleží“. Na platformě Amazon a dalších prodejních webech to funguje v trochu jiné podobě – „jak se popisuješ, tak tě vidí ostatní“. Potenciální zákazník věnuje pozornost především vzhledu nabídky: názvu, fotografii produktu a popisu jeho vlastností. Proto je jedním z nejdůležitějších prvků prodejního procesu řádně připravený listing. Co je listing? Z jakých prvků se skládá? Musí si to připravit každý při zahájení prodeje na Amazonu? Proč se vyplatí svěřit to odborníkům? Přesvědčte se!

Co je listing?

Než popíšeme, kdo vytváří listingy a jaké jsou jejich jednotlivé prvky, vysvětlíme, co produktový listing vlastně je. Občas se můžete setkat s definicí, která říká, že se jedná o popis produktu, který prodáváte. I když to není špatná teorie, není zcela přesná. Listing na Amazonu není nic jiného než produktová karta. Obsahuje popis, ale také prvky jako fotografie produktu nebo jeho cenu.

listing na amazon i innych marketplace

Proč vám listing?

Dobře, ale k čemu vlastně potřebujete listing? Příprava dobrého listingu je zásadní ze dvou důvodů:

Možnost najít produkt

Ani skvělý produkt nezaujme potenciální zákazníky, pokud jej nenajdou. Listing umožní najít váš produkt na Amazonu, a také pomocí vyhledávače Google.

Vizitka vašeho produktu

Listing je první věcí, které si zákazníci všimnou. Většina populace jsou „zrakové typy“. Alespoň při nákupu. Proto je tak důležité, abyste zákazníkovi platformy Amazon prezentovali své produkty co nejlepším způsobem. Profesionálně připravený listing vám zajistí uspokojivé prodejní výsledky.

Musím vždy vytvořit nový listing?

Ne vždy budete moci vytvořit nový listing. Pokud vaše nabídka obsahuje produkty, které jsou již vystaveny jinými prodejci na Amazonu, nebudete moci přidat vlastní název a popis produktu. Pokud však nabízíte zboží, které se na platformě dosud neprodávalo, budete muset projít celým procesem vytvoření listingu od začátku.

usuwanie negatywnych opinii na Amazon

Jaké jsou jednotlivé prvky listingu?

Jak již bylo zmíněno, pokud produkty podobné vašim nejsou ještě v bázi Amazonu, budete muset vytvořit nový listing. Je důležité, abyste do svého listingu zahrnuli několik důležitých prvků. Patří k nim: název listingu, klíčové vlastnosti a fotografie produktu, krátký popis produktu a jeho dodatečné parametry, a také klíčová slova usnadňující vyhledávání.

Product title (název listingu)

Název listingu je jedním z jeho nejdůležitějších prvků. Právě on je první věcí, která upoutá pozornost zákazníků. Proto je důležité, aby povzbuzoval ke kliknutí a zahrnoval co nejvíce informací relevantních pro zákazníka. Nemáte zde velkou svobodu. Amazon povoluje název na 200 znaků.

Fotografie produktu

Dobře připravený listing by měl obsahovat správně připravené fotografie splňující požadavky Amazonu. Je známo, že zákazníci věnují pozornost především fotografiím. Proto je dobré, když prezentují zboží z různých stran, způsobem, který umožňuje posoudit jeho rozměry, stav či obal. Užitečná bude také fotografie ukazující, jak produkt používat.

Fotografie by měly být nejvyšší kvality. Pro mnoho zákazníků atraktivní fotografie znamená atraktivní produkt.

Parametry fotografie produktu podle pravidel Amazonu

Vzhledu fotografie zboží přikládají velký význam i pravidla Amazonu. Tento dokument přesně stanoví, jaké vlastnosti by měla mít fotografie, aby ji web povolil.

Především musí být vytvořena na bílém pozadí. Fotografie zobrazující prvky kanceláře nebo interiéru vypadají neprofesionálně. Pozadí musí být dokonale bílé – jakékoli šedé odstíny nepřipadají v úvahu.

Fotografie musí být vytvořena v barevném režimu RGB. Jedná se o barevný model, který je nejpřirozenější pro displeje (monitor, projektor, televizor). Přijatelná velikost fotografie je minimálně 1000 x 1000 pixelů. Fotografie musí být nahrána v jednom ze tří formátů grafických souborů: JPEG, TIFF nebo GIF.

Je také vhodné zdůraznit, že fotografie vašeho produktu nemohou obsahovat žádné firemní údaje. Amazon nepovoluje na fotografiích vodoznaky, loga nebo jiné značení.

obsługa konta amazon, skuteczna sprzedaż - zapraszamy do upreseller.com

Bullet points, tedy klíčové vlastnosti produktu

Pokud se zákazník již rozhodl kliknout na odkaz s naším produktem – polovina úspěchu je za námi. Nyní musíme správně prezentovat naše produkty.

Dalším prvkem, který by měl dobře připravený listing na platformě Amazon obsahovat, jsou klíčové vlastnosti produktu (ang. bullet points). Toto jsou další informace o vašem produktu umístěné pod názvem listingu. Měly by ilustrovat nejdůležitější vlastnosti a použití produktů, jakož i poskytované výhody. K jednomu produktu můžete přiřadit maximálně 5 bullet points.

Příprava popisu produktu

Popis produktu je neméně důležitý než představení klíčových vlastností. Především by to mělo povzbudit zákazníka ke koupi vašeho produktu. Při prezentaci svého produktu na Amazonu se musíte ujistit, že v jeho popisu jsou nejlépe představeny výhody vyplývající z nákupu tohoto zboží. Váš popis musí přimět zákazníka, aby chtěl mít váš produkt a přestal se zajímat o to, co nabízejí ostatní prodejci.

Příprava popisu je činnost, které byste měli věnovat nejvíce času. Amazon neklade žádné zásadní požadavky na popis. Měl by poskytovat co nejvíce informací o produktu. Musí být především stručný, čitelný a srozumitelný pro zákazníka. Dbejte také na jazykovou a pravopisnou správnost.

V jakém jazyce mám připravit popis?

pamatujte, že popis všech vašich produktů by měl být připraven v jazyce daného Marketplace. Pokud např. cílíte na německý trh – popisy vašich produktů by měly být připraveny v němčině. Zatímco pokud chcete povzbudit k nákupu zákazníky z Velké Británie, popisy produktů by měly být v angličtině.

Další parametry produktu

Další parametry produktu, jako je návod k použití (ang. directions for use), technické údaje (ang. technical details) nebo podobné vyhledávací termíny (ang. search terms), závisí na typu prodávaného zboží. Stojí za to uvést pro každý z nich informace, jako jsou:

Použijte všechna pole, která má daná kategorie ve vaší šabloně. Čím více informací o produktu uvedete, tím větší je šance, že rozhodnutí zákazníka využít vaši nabídku bude pozitivní.

Skuteczna sprzedaż na Amazon - co wybrać fba czy fbm - upreseller

Klíčová slova

Na rozdíl od výše uvedených prvků, které by správně připravený listing na Amazonu měl obsahovat, nejsou klíčová slova samostatnou kategorií. To znamená, že byste měli používat klíčová slova při vytváření každého prvku listingu. Nejdůležitější je však správný výběr klíčových slov v názvu a popisu produktu.

Použití klíčových slov v názvu zaručuje, že se váš produkt objeví ve výsledcích vyhledávání na Amazonu. Musíte se vcítit do svých zákazníků a přemýšlet o tom, jaká slova byste použili při hledání daného produktu. Toto jsou klíčová slova, která byste měli umístit do názvu.

Vhodný výběr klíčových slov v popisu produktu zase zaručí, že se váš produkt objeví ve výsledcích vyhledávání mimo platformu Amazon. Je dobré používat klíčová slova na začátku a na konci popisu.

Zní to složitě?

Vytvoření produktové karty není problém. Výzvou však je připravit dobrý, poutavý listing, který bude především v souladu s pravidly Amazonu.

Musíte pamatovat na správnou optimalizaci všech prvků listingu tak, aby produkt hledaný zákazníkem na Amazonu jej přivedl přímo k vaší nabídce. Neexistují žádné univerzální způsoby, jak to udělat. Dobrý listing je takový, který odpoví na každou otázku zákazníka a přivede k prodeji.

rejestracja marki i sprzedaż na Amazon

Nezvládnete to? Pomůžeme!

Pokud se necítíte dostatečně silní na to, abyste vytvořili celý listing, nebo si myslíte, že vaše nabídka nevypadá tak, jak byste chtěli, požádejte o pomoc specialisty.

Naši zaměstnanci se specializují na vytváření profesionálních listingů. Dobře víme, jak by měl být sestaven název, aby upoutal pozornost zákazníka, jak připravit profesionálně vypadající fotografii nebo jaká klíčová slova budou nejvhodnější. To vše plně v souladu s pravidly platformy Amazon.

Pokud jste tento typ popisu předmětu prodeje nikdy nepřipravovali, měli byste využít pomoci odborníků. Díky tomu se vyhnete negativním důsledkům ze strany platformy Amazon v souvislosti s nepředpisovou fotografií nebo dalšími prvky produktové karty. Navíc zvýšíte zájem o vaše produkty, a tím se zvýší vaše zisky z prodeje.

Tak nečekejte! Využijte našich služeb ještě dnes a buďte úspěšní na platformě Amazon.

 

Také zkontrolovat
Další vlákna v této kategorii

V naší nabídce

Prodej vašich produktů na Amazonu

Toto je pro vás malý krok

Velký skok pro vaše podnikání

S naší pomocí můžete prodávat své produkty na Amazonu na trzích v zemích, jako je Itálie, Španělsko, Anglie, Francie a Německo. Kromě toho máme zkušenosti s prodejem na Amazonu v USA. Jeden produkt na Amazonu tedy může oslovit mnoho zákazníků. Vydělejte více i na jiných platformách díky dobrým prodejům na Amazonu.

Kontaktujte nás
Wyjście
Przewiń na górę