Tel.: +48 781 465 786
Požádejte o nabídku

Odblokování účtu Amazon

Domov » Služby » Odblokování účtu Amazon
Amazon
Odblokování účtu Amazon

Amazon je platforma velmi oblíbená mezi prodejci z celého světa. Především kvůli bezpečnosti transakcí. Zaměstnanci Amazonu vynakládají veškeré úsilí, aby zajistili, že vše půjde dobře a obě strany budou spokojené. Někdy se může stát, že bude účet na Amazonu zablokován. Není však třeba panikařit a je třeba jednat. Je možné, že k odblokování vašeho účtu na Amazonu dojde brzy!

Proč byl účet Amazon zablokován?

Existuje několik důvodů, které budou příčinou zablokování účtu Amazon. Nejčastější z nich jsou:

  1. Uživatel měl dva účty. Podle zásad Amazonu není povoleno mít více než jeden účet. Tato podmínka byla jasně uvedena v pravidlech, která se všichni zavázali přečíst. Pokud byly oba účty na Amazonu založeny stejnou osobou, pak je bohužel šance, že jeden bude odblokován, malá a v podstatě žádná. V případě, že došlo k chybnému zablokování, např. v důsledku chybného ověření, bude nutné vysvětlit a prokázat, že druhý účet nepatří danému uživateli.
  2. Nesprávně provedené ověření. Účet Amazon může být také zablokován, pokud uživatel nedodal všechny dokumenty potřebné k potvrzení totožnosti nebo jsou některé ověřovací údaje nesprávné. Amazon zpravidla posílá varovnou zprávu s uvedením možného důvodu zablokování účtu.
  3. Údaje o platbě se neshodují s údaji registrovanými u vydavatele karty. Registrace karty je nezbytná pro provedení transakcí. Pokud se poskytnuté informace neshodují, bude pravděpodobně účet Amazon zablokován. K takové situaci může dojít i v případě, kdy banka znemožní odečtení platby z karty z důvodu bezpečnosti jejího držitele.
  4. Došlo k porušení autorských práv nebo nemáte souhlas a práva k prodeji produktů. Pokud prodejce nabízí produkty, které jsou nepravdivé, náhradní nebo pokud byla porušena autorská práva nebo ochranné známky, bude jeho účet zablokován. Takové jednání je nejen v rozporu s pravidly, ale také není fér vůči ostatním lidem.
  5. Negativní recenze a nesoulad produktů s popisem. Každý produkt by měl být popsán pravdivě, bez zbytečného přibarvování. Neméně důležitý je názor zákazníků a jejich spokojenost s průběhem transakcí. Podle pravidel nesmí součinitel ODR, tedy vadných objednávek, na účtu prodejce překročit 1%. Pokud je vyšší, Amazon nejprve odešle varovnou zprávu. Po jejím obdržení bude mít prodejce 72 hodin na přípravu akčního plánu, ve kterém musí uvést důvod překročení stanoveného limitu.
  6. Zpoždění zásilek. Pokud se prodejce opozdí s potvrzením objednávek nebo odesláním, také může být účet Amazon zablokován. Tato informace je ověřována na základě součinitele LDR, tedy zpožděné zásilky.
  7. Zrušení objednávek. Pokud byl produkt objednán, a prodejce jej z jakéhokoli důvodu nemůže odeslat, lze očekávat zablokování účtu. Součinitel zrušených objednávek nesmí překročit 2,5%.
  8. Nákup recenzí a odesílání zákazníků na jiné prodejní stránky. Zákaznické recenze budují pozici prodejce, ale musí být pravdivé, nikoli kupované. Odesílání zákazníků na jiné webové stránky se považuje za přesvědčování k rezignaci na nákup prostřednictvím platformy. K zablokování účtu Amazon může dojít okamžitě, bez předchozího varování.
  9. Neodpovídání na zprávy zákazníků. Součinitel VOC vztahující se ke komentářům k danému produktu jistě nebude uspokojivý, pokud jsou na účtu Amazon nepřečtené zprávy a dotazy zákazníků.
  10. Prodej zakázaných produktů. Podrobný seznam najdete v pravidlech.

Účet byl zablokován a co dál?

jak odblokować konto na Amazon? - skorzystaj z naszej pomocy

Když byl účet zablokován, prodejce jej nemůže používat. Především nebude moci pokračovat v prodeji, ale také budou zablokovány jeho finanční prostředky a ztratí Buy Box. Navíc jeho pozice mezi konkurencí a výše prodeje se výrazně sníží, nebude také moci vytvářet listingy. Celá situace mu může způsobit velký stres. Není známo, kdy dojde k odblokování účtu prodejce, a zda k tomu vůbec dojde. Vše záleží na tom, do jaké míry byla pravidla porušena, zda jednalo se o úmyslné jednání a do jaké míry je věc komplikovaná. Odblokování účtu Amazon může trvat až několik měsíců.

Jak probíhá odblokování účtu Amazon?

Pokud byl účet Amazon zablokován, nejprve bude proveden jeho audit. To znamená, že účet bude analyzován a budou označena místa, kde je nutné provést změny. K tomuto účelu se používá dohoda o mlčenlivosti a bezpečné vzdálené připojení.

Ve druhé fázi odblokování účtu prodejce se stanoví důvody zablokování jeho účtu. Poté bude připraven plán obnovy, který pomůže zbavit se příčin blokování účtu. Dalším krokem je odblokování účtu Amazon v souladu s pravidly platformy.

V posledních dvou fázích je účet zabezpečen, tedy chráněn proti dalšímu zablokování, a jsou zavedeny opravné postupy. Ty poslední pomohou vrátit účet zpět do stavu před zablokováním.

pomoc w odblokowaniu konta na Amazon - upreseller.com

Je odblokování účtu vždy úspěšné?

I přes vynaložené úsilí není možné vždy odblokovat účet. Zvláště pokud jeho majitel záměrně porušil pravidla. Nejčastěji odblokování účtu Amazon není možné, když prodejce:

Mohu účet na Amazonu odblokovat sám?

obsługa konta amazon, skuteczna sprzedaż - zapraszamy do upreseller.com

Můžete se pokusit odblokovat zablokovaný účet Amazon sami! Pokud prodejce chce to provést, může podat příslušné odvolání. Problém je v tom, že bude muset osobně ověřit příčinu zablokování a připravit plán obnovy, v němž zohlední vzniklé chyby a způsoby jejich nápravy. Opatření přijatá v budoucnu mají zabránit dalším deliktům a pomoci odstranit ty, ke kterým již došlo.

Každý prodejce má pouze 3 pokusy. S každým dalším pokusem se proces odblokování stává stále vzdálenějším. Pokud prodejce ještě nikdy nepsal odvolání, tak šance, že se mu to povede, je opravdu malá. Navíc, jak již bylo zmíněno dříve, odblokování účtu Amazon může trvat až několik měsíců. Proto je mnohem lepší využít pomoci odborníka, který se bude snažit věci vyřídit rychle a účinně.

Také zkontrolovat
Další vlákna v této kategorii

V naší nabídce

Prodej vašich produktů na Amazonu

Toto je pro vás malý krok

Velký skok pro vaše podnikání

S naší pomocí můžete prodávat své produkty na Amazonu na trzích v zemích, jako je Itálie, Španělsko, Anglie, Francie a Německo. Kromě toho máme zkušenosti s prodejem na Amazonu v USA. Jeden produkt na Amazonu tedy může oslovit mnoho zákazníků. Vydělejte více i na jiných platformách díky dobrým prodejům na Amazonu.

Kontaktujte nás
Wyjście
Przewiń na górę